הבלוג השישי למנייננו
אומרים לי שצריך לכתוב רק על ספרים, כי הלוא לכך נוצר, שתכיר/י את ספריי.
אני יודעת מראש שלא אוכל לעמוד בהסתגרות. הופכת עולמות הוא בלוג דעתן, כך שתקרא/י כאן גם על מעשי גינון, שמסורה לו, הסביבה, הפיזית והחברתית, הבריאות והנתיבים אליה, השואה והדרכים ממנה אל חדוות היצירה והחיים. נעים להכיר!

לא כל ריקוד של מריונטות הוא יצירת מופת


ואני אוהבת מריונטות, אוהבת את ריקוד אולימפיה, מריונטת הרקדנית, ריקוד המריונטות הסובבות אותה ב'סיפורי הופמן' של ז'ק אופנבאך.

רבים נזעקו אל ערוץ הכנסת

לראות הצגה של דמוקרטיה בפעולה, דיונים, הפגזה באלפי הסתייגויות, ממש מלחמה שהניצחון בה מונח בכיס.

כל עוד יש רוח לחימה, יש אמת וישנם א/נשי אמת בסביבה.

לנגד עיני העם קוראת מזכירת הכנסת בשם כל הסתייגות ובשם כל אחד מחברי הכנסת – שיודיע על ההצבעה שלו. בעד? נגד? נעדרים? מתח אימים.

לאחר שעות מרובות הגיעו להסתייגות 147 מתוך מעל לארבעת אלפים.

רגועה ונותנת אמון חזרתי לעבודתי, שאינה צפייה בערוץ הכנסת.

שעות אחדות אחר כך

אני נפנית לארוחת הערב והנה, כבר לא מצביעים בהצבעה שמית.

הנה, האופוזיציה מסירה פה ושם הסתייגות.

הדיון רץ קל לשון, כבר לא נוקבים אפילו במספר ההסתייגות.

לחיי האופוזיציה חיוורים משהו, שיממון עייפות על עפעפיהם.

מה קורה פה, מישהו יכול להסביר מה אירע, מה החמצתי?

כל עם הפייסבוק שותק בתדהמה. בקרב נסיגה נתלים בח"כ (תואר זמני) #עדי_קול, שתצילנו מן הרעב לכוח.

עם בוקר

מתעוררת לידיעה שהתקציב עבר בנחת כה רבה עד שנותר די כוח להופעה בהצגה השנייה: סיפורי המשילות והשנינה.

בלילה

לאחר שנופל המסך גם על המערכה הזאת ומוסיקת השתיקה מוחלפת בתקליט חדש, בחושך – ביני לביני אני מבינה בהארת פתאום: מה שראיתי לא היה אלא מופע של מריונטות. שאסור להן לעשות צעד, גם אין ביכולתן להרים יד או רגל בלא אישור המפעיל הראשי.

לכל אחד ואחת מפעיל מסובב קפיץ, קופליוס משלה. כשלמפעיל עצמו קפיץ שמישהו מעליו מסובב. וכך הלאה, זה מעל זה.

על כן ומכאן שורש התאווה לכוח. כי הוא חסר לכל, מכל בכל.

מישהו כינה שם את דוד רותם, "הדיקטטור הגדול".

קופליוס-ליברמן עמד מן הצד וחייך מן הצד. האם הוא מסובב את הקפיץ לביבי, האם קופליוס-ביבי מסובב את הקפיץ לליברמן? ומי קופליוס מעליהם, חבוי במחשך מסובב את הקפיץ ואת המנגינה החוזרת?

פה ושם קוראים שבוז'י ניהל משא ומתן עם ביבי ורקח מנגינה חדשה למריונטות האופוזיציה.

ביבי את הקפיץ הפעיל, לא באצבעו אלא בגזר שעליו רשומה מנטרת המשא ומתן לשלום.

הולך בדרכי כל מפעילי הקפיצים שקדמו לו, זה שישים שנה.

אופוזיציה יקרה

ככל שתרוצו אחרי הבטחת הגזר, כך מסובב הקפיץ ישמור על מרחק בטוח ביניכם לבין ההבטחה המדומה.

לא מהם תבוא ישועת שלום, אלא מכם, מכל אחד ואחת מכן.

אתם חייבים לי הסבר, מדוע נטשתן את הקרב, מדוע לא המשכתם בהסתייגויות עד לרגע שבו כבר לא ניתן היה להעלות משלים ונמשלים?

מדוע מצמצתם ראשונים, לפני קופליוס-ביבי-ליברמן-לפיד?

צאו מתוך תפקיד המריונטות.

הלוא אפשר יום יבוא וכל העם הזה יחדל סוף סוף לרקוד לצלילי משיח השקר התורן.


8 views0 comments

Recent Posts

See All
כאן נרשמים לעדכונים, טיפים ולחישות:
 סדנא לקריאה יוצרת

Contact ליצירת קשר

קורינה הסופרת

הוצאת חודנה

ת.ד. 53007 תל אביב 6153001

hasofferettcorinnabooks@gmail.com

מכתבים הם שמחה

© כל הזכויות שמורות לקורינה הסופרת | איורים: אוקסנה גריבינה. 

    עטיפות ספרים: סטודיו דוד טרטקובר, דנה גז ותרומת קרן מ.ק. אשר

.Copyright 2002-2019 © Corinna Hasofferett Tel-Aviv, Israel All rights reserved | Art by Oksana Grivina.

Book covers: Studio David Tartakover, Dana Gez, M. C. Esher Fund Donation